technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Lhůtník revizí, revizních zkoušek a inspekcí jeřábů

Revize a revizní zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení

U jeřábů a zdvihacích zařízení vyrobených v lednu 2014 a později je termín revizí a revizních zkoušek uveden v technické dokumentaci výrobce.
Jeřáby vyrobené a uvedené do provozu před rokem 2014 jsou revidovány v termínech stanovených podle zařazení do provozní skupiny jeřábu, uvedené v technické dokumentaci nebo Knize jeřábu viz tabulka. Revize a revizní zkoušky provádí revizní technik.

Lhůty revizí a revizních zkoušek jeřábů


Provozní
skupina

Skupina
jeřábu
Četnost provádění
Revize
Revizní zkouška
J1 a J2
        I.
 4 roky
 8 roků
J3
II.
 3 roky
 6 roků
J4
III.
 2 roky
 4 roky
J5 a J6
IV.
 1 rok
 2 roky
Stanovené lhůty je možné překročit nejdéle o 3 měsíce.
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů do stáří 14 let od data výroby
1 rok
2 roky
u věžových, mobilních, nakládacích a lanových jeřábů starších 14 let od data výroby
neprovádí se
1 rok
u jeřábů v nebezpečných prostorách
neprovádí se
1 rok

Potřebujete provést revize nebo revizní zkoušky jeřábů nebo zdvihacích zařízení?

Inspekce jeřábů

Inspekce jeřábů musí být prováděny v intervalech tak, aby mohl být jeřáb udržován v bezpečném a vyhovujícím stavu. Inspekce se provádějí podle ČSN ISO 9927-1, ČSN ISO 9927-3 a návodů.
Všechny závady ovlivňující bezpečnost musí být odstraněny před uvedením jeřábu do provozu.
Inspekce jeřábů se provádějí ve lhůtách podle níže uvedené tabulky. Inspekce jeřábů provádí kompetentní osoby.

Lhůty inspekcí jeřábů

Druh inspekce
Četnost provádění
Kompetentní osoba
Denní inspekce
denně před zahájením provozu
Běžná inspekce
nejdéle 1 x za 3 měsíce
Periodická inspekce
minimálně 1 x ročně
nebo
Důkladná periodická inspekce
nejdéle 1x za 5 let
nebo
Mimořádná inspekce
po mimořádných událostech
Velká inspekce


Potřebujete provést inspekce jeřábů?
Návrat na obsah