technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Praktický zácvik obsluhy regálových zakladačů

Nově zaškolovaná obsluha smí obsluhovat regálový zakladač bez oprávnění pouze pro účely zácviku a pouze pod přímým dozorem obsluhy regálového zakladače-školitele, kterého určí pověřená osoba. Praktický zácvik provádí obsluha zakladače-školitel s min. 2letou praxí na daný typ a druh regálového zakladače.

Rozsah praktického zácviku musí být v souladu s návodem k obsluze daného zakladače, v souladu s ČSN 267407 a "Místním provozním předpisem".

Nově školená osoba-obsluhovatel regálového zakladače musí být:
Návrat na obsah