technické revize a školení
VLADIMÍR PLŠEK
Přejít na obsah

Systém bezpečné práce

Systém bezpečné práce je vyžadován ČSN ISO 12480-1 a návody výrobců. Je to souhrn základních požadavků pro bezpečný provoz jeřábu a zadvihacích zařízení, zahrnující každou činnost jeřábu nebo zdvihadla s přihlédnutím ke všem rizikům, která se mohou při používání jeřábu vyskytnout. Musí být dodržován při každé činnosti jeřábu, ať se jedná pouze o jednotlivý zdvih nebo o skupinu opakujících se operací. Obdobně se postupuje, je-li jeřáb používán dočasně na stavbě, nebo je-li jeřáb trvalou součástí objektu, např. v továrně nebo přístavu.
Pokud provozovatel nemá zpracován "Systém bezpečné práce" nesmí být jeřáby a zdvihací zařízení provozovány.
"Systém bezpečné práce" musí být provozovatelem zpracován i pokud používá pouze jeden jeřáb.

Systém bezpečné práce musí obsahovat následující

 • navržení činnosti jeřábu
Veškeré činnosti s jeřábem je nutno navrhnout tak, aby byly prováděny bezpečně s přihlédnutím ke všem nepředvídatelným rizikům. Navržení musí provést pověřené osoby s odpovídajícími zkušenostmi. V případě opakujících se a rutinních činností je možno navržení provést pouze pro úvodní fázi se stanovením periodických kontrol pro zjištění, zda nedošlo ke změnám postupů
    • kontrolu, zda jsou k dispozici všechny potřebné doklady a dokumentace
    • zákaz nedovolených manipulací po celou dobu používání jeřábu
    • koordinaci s ostatními spolupracujícími subjekty, které se účastní prací včetně stanovení opatření k zamezení vzniku rizik
    • zajištění komunikačního systému, se kterým budou seznámeny všechny osoby zúčastněné na používání jeřábu.

    Pro bezpečnost provozu jeřábu je nutno zajistit, aby všechny osoby mezi sebou mohly komunikovat srozumitelně ve stejném jazyce.
    Požadavky na provoz jeřábu je nutno doplnit o přípravu stanoviště, montáž, demontáž a údržbu jeřábu(ů).
    Se "Systémem bezpečné práce" musí být řádně seznámeny všechny zúčastněné subjekty.
    Pro bezpečný provoz pracovních plošin je vyžadován "Pracovní systém".
    Návrat na obsah